ҚР-ның аумағында тауарларды қайта өңдеу

ҚР Қаржы министрінің 01.02.2018 ж. № 107 бұйрығына сәйкес ҚР аумағында алыс-беріс шикізатын қайта өндеуді Қазақстан Республикасының салық төлеушілері меншікті немесе өздерінің жалға алған өндірістік үй-жайларында және қуаттарында жүзеге асырады.