Біздің авторларымыз

You are here

С. Ж. Әбдрахманова – Азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, заңтану магистрі

- мақала «Кәсiпкерлiк кодекстің нысанасын және оны топтастырудың тәсілдерін анықтау» Журнал №1

- мақала «Қазақстан республикасының кәсіпкерлік кодексі -  құқықтық жария акті ретте» Журнал №7

 

Б. Ш. Әбішев – ҚР ӘМ «Жылжымайтын мүлік орталығы»  РМК Бас директоры

- мақала ««Жылжымайтын мүлікті жария ету туралы нені білу қажет» Журнал №1

 

Ш. Т. Әбдреева – ҚР ӘМ Зияткерлік меншік құқығы департаментінің директор орынбасары

- мақала «Шектес иеленушісінің құқықтарымен және автор құқығының ұжымдық басқарма туралы  сұрақтары»

Журнал №2

 

Г. Әбжани – ҚР ӘМ Сот актілерін орындау департаменті Әдістемелік жұмысты қамтамасыз ету басқармасының сарапшысы

- мақала  «Қазақстанда жеке сот актілерін орындау»

   Журнал №2

 

А. А. Адильханов – ҚР ӘМ Экономикалық интеграция  бойынша жобаларды сараптау депатаментінің директоры

-       мақала «Еуразиялық экономикалық интеграцияның құқықтық аспектілері» Журнал №3

 

А. А. Агибаева –  ҚР ӘМ ұйымдық құқықтық бөлімінің басшысы  «Сот медицина орталығы»  РМҚК

- мақала «Мемлекет тарапынан заңды көмек  кепілдеме қызметі жайында ақпарат» Журнал №5

 

Д. А. Айтмухаметов– ҚР ӘМ  Жауапты  хатшы

- мақала «Азаматтардың құқықтық санасы мен мәдениетін қалыптастырудағы құқықтық насихаттың рөлі» Журнал №4

 

Т. С. Ахметова – «ҚР Заң шығару институты» ММ Лингвистика орталығының кіші ғылыми қызметкері

- мақала «Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілерге лингвистикалық сараптама жүргізудің кейбір мәселелері» Журнал №5

 

Б. Атағазиева – Маңғыстау облысының әділет департаментінің басшысы

- мақала «Мемлекеттік қызметтерді жеңіл және жедел ұсыну – басты міндет» Журнал №6

 

Д. А. Бакиров

- мақала «Халықаралық шарттарды жүзеге асыру жағдайларын  қамтамасыз ету»   Журнал №3

 

К. О. Батаева –  ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директорының орынбасары

- мақала  «Параллельді импорт» Журнал №6

 

Х. Ш. Бекішев –  ҚР ӘМ Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаментінің директоры

- мақала «ҚР ӘМ Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаменті туралы қысқаша ақпарат» Журнал №1

 

Э. А. Бірәлі – «ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығының» ММ жетекші ғылыми қызметкері, медицина ғылымдарының  кандидаты

- мақала «Сот сараптамаларының жаңа түрлері» Журнал №3

 

И. Ш. Борчашвили– Әділет министрлігі Сот сараптамасы орталығының директоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері

- мақала «Қазақстан Республикасында сот сараптама қызметінің дамуы туралы» Журнал №1

 

Е. Болатов – ҚР ӘМ САОД Атқарушылық іс жүргізулерді есепке алу және бақылау   басқармасының басшысы  

- мақала «Сот орындаушыларының мобильдігі мен ақпаратпен қамтылуы 2015 жылы жаңа деңгейде» Журнал №4

 

Е. М. Бұзырбаев –  ҚР ӘМ Заңнама департаментінің директоры

- мақала «100 нақты табыс жолында»   Журнал №6

 

Габдуалиев М.Т. – ведущий науный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», к.ю.н.

- статья «Юридическая сила международных договоров в контексте проекта Закона Республики Казахстан «О правовых актах»: конституционные вопросы» Журнал №3

 

Галицкий Ф. А. – Судебно-медицинский эксперт  РГКП «Центр судебной медицины» МЮ РК, доктор медицинских наук, профессор

- статья «Вопросы профессиональной и научной подготовки судебно-медицинских экспертных кадров в Республике Казахстан» Журнал №7

 

Д. Ж. Дайрабаев - Жамбыл облысы Әділет департаменті   басшысының орынбасары

- мақала «Әйел – басшы Ұлы Отан соғысы жылдары» Журнал №3

 

Дермановский А. И. – Руководитель Департамента юстиции Акмолинской области

- статья «На защите прав и интересов граждан» Журнал №7

 

Джардемов А. А. – Директор филиала РГКП «Центр судебной медицины»  МЮ РК г. Алматы, к.м.н.

- статья «Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы недостатков оказания медицинской помощи» Журнал №6

 

Н. О. Есебаев – Қарағанды облысы әділет департаменті басшысының орынбасары

- мақала «Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу саласындағы сот практикасы» Журнал №2

 

Н. М. Елубаева – Атырау облысы Әділет департаменті құқықты түсіндіру және халыққа заңгерлік қызмет көрсету бөлімінің басшысы

- мақала «ҚР «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» заңының негізгі ережелеріне түсінік» Журнал №2

 

И.Қ. Елеусізова - ҚР Заң шығару институтының азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің бастығы - бас сарапшы, з.ғ.к.

-       мақала «Төрелік институты:халықаралық тәжірбие, теория және практика» Журнал №4

 

Ж. Б. Ешмағамбетов  – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот актілерін орындау департаментінің басшысы

- мақала  «Сот орындаушының мәртебесі және өкілеттігі»Журнал №1

 

З. М. Жаксенова – ҚР ӘМ ЭИЖСД  Бәсекелестік, монополияға қарсы және кедендік реттеу саласындағы шарттар жобаларын сараптау басқармасының басшысы

- статья «Еуразиялық экономикалық одақтың құқығы»

 Журнал №7

 

Т. З. Жакупова – Судебно-медицинский эксперт  РГКП «Центр судебной медицины» МЮ РК, кандидат медицинских наук, доцент

- статья «Вопросы профессиональной и научной подготовки судебно-медицинских экспертных кадров в Республике Казахстан» Журнал №7

 

А. Жанабилова – Председатель Республиканской нотариальной палаты

- статья «Нотариат как правовой институт защиты конституционных прав граждан» Журнал №5

 

Жанузакова Л.Т. – Главный научный сотрудник ГУ «Института   законодательства Республики Казахстан»,  д.ю.н., профессор

- статья  «Конституция Республики Казахстан – правовая основа обеспечения охраны здоровья граждан» Журнал №6

 

Е. Ә. Жұмагұлов–  ҚР ӘМ Заңға тәуелді актілер департаментінің директоры

- мақала  «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»  Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексін іске асыру үшін қабылданатын Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың актілері» Журнал №1

- мақала      «Мемлекеттік органдардың нормашығармашылық қызметі. Қателермен жұмыс» Журнал №6

 

С. А. Жүкенов–  ҚР ӘМ Заңға тәуелді актілер департаменті директорының орынбасары  

- мақала «Мемлекеттік органдарының заң қызметі тиімділігін арттыру ісінің өзекті мәселелері» Журнал №4

-  мақала «Құқықтық қамтамасыз ету» бағыты бойынша мемлекеттік органдардың тиімділігін бағалау» Журнал №7

 

Загитова Ж. Б. – Заместитель директора НИИ СЭ Центра судебной экспертизы МЮ РК, магистр  юридических наук

- статья «О новых видах судебных экспертиз» Журнал №3

 

Ибраева Г. К. – Председатель Президиума Акмолинской областной коллеги адвокатов, член Союза юристов Акмолинской области, Член международного  Союза адвокатов

- статья «Проблемы защиты интересов и прав граждан в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса РК» Журнал №4

 

Игембаев Д. Ж. – Заместитель директора ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», к.ю.н.

- статья «Вопросы административной практики акимов  города районного значения, села, поселка, сельского округа»  Журнал №5

 

Исмаилов Д. Д. – Руководитель аппарата Республиканской палаты частных судебных исполнителей Республики Казахстан

- статья «О развитии института частных  судебных

исполнителей» Журнал №6

 

Д.М. Қалкенова – ҚР Заң шығару институтының азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің аға ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі

- мақала «Төрелік институты:халықаралық тәжірбие, теория және практика» Журнал №4

 

В. К. Калимова– ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетнің директоры

- мақала «Мемлекеттік қызметтерді онлайн түрде көрсету» Журнал №3

 

Калыков  Т. К. –  Адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов, Заведующий  юридической консультацией Жаксынского района Акмолинской области

- статья «Конституционная миссия  адвоката» Журнал №5

 

А. Кантарбаев – Павлодар облысы Әділет департаментінің басшысы

- мақала  «Қазақстан Республикасының әділет органдарының тарихы» Журнал №6

 

Капсалямов К. Ж. – Профессор кафедры   уголовно-правовых дисциплин Университета «Туран-Астана»

-  статья «Уголовно-процессуальная деятельность в свете разделения основных процессуальных функций» Журнал №6

 

Б.М. Құрманбаев - ҚР Әділет министрлігі Сот сараптамасы орталығының  Сот сараптамасы Ғылыми –зерттеу институтының директоры, заң ғылымдарының кандидаты, доцент

- мақала «Есірткі және психотроптық заттар баламаларын сот сараптамалық зерттеу мәселелері» Журнал №4

 

Х.М. Құсдәулетов - Батыс Қазақстан облысы       Әділет департаменті басшысының орынбасары

- мақала «Батыс Қазақстан облысының қызметі бойынша маңызды ақпараттар» Журнал №3

 

Куставлетова А. Р. – Адвокат  Акмолинской областной коллеги адвокатов

- статья «Проблемы защиты интересов и прав граждан в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса РК» Журнал №4

 

Курманова Д. К. – Исполнительный директор – Руководитель аппарата РОО «Казахстанский союз юристов»

- статья «Развитие гражданского общества как обязательная составляющая построения правового государства» Журнал №7

 

А. Ш. Махамбетов - Қызылорда облысы  Әділет департаменті басшысының орынбасары

- мақала «Атқару өңдірістерін орындау төзімділікті  талап етеді» Журнал №3

 

Мукашева А. А. – Главный научный сотрудник  ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», Заведующая кафедрой экологического и предпринимательского права Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, д.ю.н., профессор

- статья «Вопросы обеспечения водной безопасности в свете реализации концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» Журнал №2

 

Қ. С. Мусин– Астана қаласы Әділет департаментінің басышысы

- мақала «Заманауи нормашығармашылық мәселері» Журнал №2

 

А. Б. Мұқанова

- мақала «Кәсiпкерлiк кодекстің нысанасын және оны топтастырудың тәсілдерін анықтау» Журнал №1

 

М. О.  Нұрғисаева – ҚР ӘМ нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаменті директорының орынбасары

- мақала  «Нормативтік құқықтықтың актісінің тіркелу институты: рөл және мағына» Журнал №4

 

А. О. Оразхан– Шығыс Қазахстан облысы Әділет департаментінің басшысы

- мақала «Шығыс Қазақстан облысы әділет органдары қызметінің елеулі сәттері» Журнал №5

 

Е. Оспанов – ҚР ӘМ «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» РМК-ның директоры

- мақала «Қазақстандағы құқықтық ақпараттандыру. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі» Журнал №2

 

Порохов Е. В. – Директор НИИ финансового и налогового права, профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского университета, д.ю.н.

- статья «Административный акт как юридический факт, форма правоприменения и способ индивидуально-правового регулирования» Журнал №7

 

Раисова Б. А. – Советник Председателя Республиканской Коллеги адвокатов

- статья «Партисипативные процедуры» Журнал №7

 

С. Сагдат – Заместитель директора Департамента по исполнению судебных актов МЮ РК

- мақала «Новшества в исполнении решений судов и уполномоченных органов» Журнал №7

 

Р. К. Сатывалдеев – ҚР ӘМ Сот сараптамасы Орталық институты директорының орынбасары

- мақала«Жеке сот сараптамасы институтының дамуы» Журнал №5

 

Е. А. Сейдимбек– Солтүстік Қазахстан облысы Әділет департаментінің басшысы

- статья «Заңгер – әйел мамандығы» Журнал №2

 

У. М. Стамкулов – ҚР Конституция алқасының мүшесі

- мақала «Конституция – Қазахстанның негізгі дамуы» Журнал №5

 

К. Тәжібаев – ҚР ӘМ Кадр қызметі департаментінің директоры

- мақала «Қазақстан Республикасы әділет орган ардагерлері» Журнал №6

 

Д.Б. Тасшығұлова –  СҚО Әділет департаментінің Атқарушылық іс жүргізуді есепке алу және бақылау бөлімінің басшысы

- мақала «Сот актілерін орындау  - мемлекеттегі сот әділдігі тиімділігінің бейнесі» Журнал №5

 

М.А. Теміржанова - ҚР Әділет министрлігі Сот сараптамасы орталығының Сот сараптамасы Ғылыми –зерттеу институтының аға сарапшысы

- мақала «Есірткі және психотроптық заттар баламаларын сот сараптамалық зерттеу мәселелері»

Журнал №4

 

А. Т. Төлеуханова – ҚР ӘМ Ішкі әкімшілік департаменті Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының басшысы

- мақала «Мемлекеттік тілді дамыту - мемлекеттік маңызды

мәселе» Журнал №7

 

Тукеев Ж. А. – Заместитель руководителя Департамента юстиции г. Астаны

- статья «Герой тыла – Народный комиссар юстиции М. Нурбаев в годы  Великой Отечественной войны» Журнал №3