Заңнама жаңалықтары 11.06.2018

You are here

 1. Жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған лицензияны беруге өтініш беру және оны қарау қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 317 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 4 маусымда № 16986 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 317
  Қабылданған уақыты: 11.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122267
  Статус: күшінде
 2. «Ашық деректердің Интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 38 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 22 мамырдағы № 774 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 мамырда № 16941 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 774
  Қабылданған уақыты: 22.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122255
  Статус: күшінде
 3. «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 8 маусымдағы № 334 қаулысы

  Қабылдау нөмірі: 334
  Қабылданған уақыты: 08.06.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122288
  Статус: күшінде
 4. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 6 маусымда № 17008 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 79
  Қабылданған уақыты: 27.04.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122287
  Статус: күшінде
 5. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 6 маусымда № 17005 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 80
  Қабылданған уақыты: 27.04.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122284
  Статус: күшінде
 6. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

  Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 747 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 мамырда № 16939 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 747
  Қабылданған уақыты: 15.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122250
  Статус: күшінде
 7. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарын құпия емес телефондық байланыспен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2018 жылғы 21 мамырдағы № 37/қбп бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 5 маусымда № 16993 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 37 ҚБП
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122270
  Статус: күшінде
 8. Пайдалы қатты қазбаларды барлау жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 331 және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 198 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 4 маусымда № 16982 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 331
  Қабылданған уақыты: 15.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122266
  Статус: күшінде
 9. Геологиялық барлау кезеңділігінің қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 342 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 5 маусымда № 16996 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 342
  Қабылданған уақыты: 18.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122276
  Статус: күшінде
 10. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 мамырдағы № 103 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 мамырда № 16973 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 103
  Қабылданған уақыты: 30.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122275
  Статус: күшінде
 11. «Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 12 қарашадағы № 558 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 533 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 4 маусымда № 16980 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 533
  Қабылданған уақыты: 18.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122273
  Статус: күшінде
 12. «Паразиттік аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 175 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 5 маусымда № 16991 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 175
  Қабылданған уақыты: 18.04.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122269
  Статус: күшінде
 13. «Азаматтық және эксперименттік авиацияның аттестатталуға жататын авиация персоналының лауазымдары мен кәсіптерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 301 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 2 мамырдағы № 301 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 мамырда № 16938 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 301
  Қабылданған уақыты: 02.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122268
  Статус: күшінде
 14. Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына арналған) және орта мерзімді (бес қаржы жылына арналған) бағдарламаларын, сондай-ақ оператордың өтеулі көрсетілетін қызметтерін жоспарланған сатып алу туралы ақпаратын ұсыну қағидаларын бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 283 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 мамырда № 16950 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 283
  Қабылданған уақыты: 27.04.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122264
  Статус: күшінде
 15. Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 мамырда № 16942 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 260
  Қабылданған уақыты: 20.04.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122262
  Статус: күшінде
 16. «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 мамырдағы № 210 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 мамырда № 16965 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 210
  Қабылданған уақыты: 16.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122257
  Статус: күшінде
 17. «Бағалау қызметі субъектілерінің кәсіпорынды мүлік кешені ретінде бағалау әдістеріне қойылатын талаптарды қолдануы жөніндегі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2002 жылғы 21 қарашадағы № 171 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 2 желтоқсандағы № 597 бірлескен бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

  Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 748 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 17 мамырдағы № 531 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 мамырда № 16940 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 748
  Қабылданған уақыты: 15.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122251
  Статус: күшінде
 18. «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 5 маусымда № 16989 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 199
  Қабылданған уақыты: 10.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122247
  Статус: күшінде
 19. Ақкөл аудандық мәслихатының 2017 жылғы 8 желтоқсандағы № С 16-2 «Ақкөл ауданы бойынша 2017 - 2018 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы

  Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № С 21-2 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 мамырда № 6632 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: С 21-2
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122293
  Статус: күшінде
 20. Сот шешімімен Аршалы ауданының коммуналдық меншігіне түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы

  Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 25/6 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 4 маусымда № 6644 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 25/6
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122294
  Статус: күшінде
 21. Аршалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 19/2 «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 25/5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 1 маусымда № 6637 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 25/5
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122260
  Статус: күшінде
 22. Зеренді ауданының елді мекендері аумағындағы бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындары өкілдерінің санын айқындау тәртібін бекіту туралы

  Ақмола облысы Зеренді аудандық мәслихатының 2018 жылғы 16 мамырдағы № 23-187 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 1 маусымда № 6640 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 23-187
  Қабылданған уақыты: 16.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122280
  Статус: күшінде
 23. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 қарашадағы № 114 «Ақтөбе қаласында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

  Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 жылғы 25 мамырдағы № 335 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Ақтөбе қаласының Әділет басқармасында 2018 жылғы 6 маусымда № 3-1-191 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 335
  Қабылданған уақыты: 25.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122301
  Статус: күшінде
 24. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 243 «2018-2020 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 жылғы 25 мамырдағы № 333 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Ақтөбе қаласының Әділет басқармасында 2018 жылғы 6 маусымда № 3-1-190 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 333
  Қабылданған уақыты: 25.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122300
  Статус: күшінде
 25. Әйтеке би ауданының жергілікті қоғамдастық жиналысының Регламентін бекіту туралы

  Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2018 жылғы 31 мамырдағы № 217 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Әйтеке би аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 6 маусымда № 3-2-158 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 217
  Қабылданған уақыты: 31.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122299
  Статус: күшінде
 26. Аудандық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 162 «2018-2020 жылдарға арналған Әйтеке би аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2018 жылғы 31 мамырдағы № 216 шешімі. Ақтөбе облысы Әділет департаментінің Әйтеке би аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 6 маусымда № 3-2-157 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 216
  Қабылданған уақыты: 31.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122298
  Статус: күшінде
 27. Панфилов ауданы бойынша 2018-2019 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы

  Алматы облысы Панфилов аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 6-36-223 шешімі. Алматы облысы Әділет департаментінде 2018 жылы 1 маусымда № 4735 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 6-36-223
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122282
  Статус: күшінде
 28. Сарқан аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

  Алматы облысы Сарқан аудандық мәслихатының 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 64-333 шешімі

  Қабылдау нөмірі: 64-333
  Қабылданған уақыты: 19.01.2016
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122254
  Статус: күшінде
 29. Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласының жолаушыларын әлеуметтік мәні бар тұрақты тасымалдау тарифтерін белгілеу туралы" 2017 жылғы 29 қарашадағы № 4/492 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

  Алматы қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 31 мамырдағы № 2/269 қаулысы. Алматы қаласы Әдiлет департаментінде 2018 жылғы 4 маусымда № 1481 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 2/269
  Қабылданған уақыты: 31.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122283
  Статус: күшінде
 30. V сайланған Алматы қаласы мәслихатының XLIII сессиясының «Алматы қаласының мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарына қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жолақы жеңілдігін беру туралы» 2015 жылғы 15 қыркүйектегі № 367 шешіміне өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

  VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс XXVIII сессиясының 2018 жылғы 24 мамырдағы № 235 шешімі. Алматы қаласының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 1483 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 235
  Қабылданған уақыты: 24.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122258
  Статус: күшінде
 31. Алматы қаласы әкiмдiгiнiң «Алматы қаласындағы діни қызмет саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 2015 жылғы 24 шiлдедегi № 3/470 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

  Алматы қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 2/216 қаулысы. Алматы қаласы Әділет департаментінде 2018 жылғы 4 маусымда № 1482 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 2/216
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122249
  Статус: күшінде
 32. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

  Атырау облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 мамырдағы № 101 қаулысы. Атырау облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 5 маусымда № 4157 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 101
  Қабылданған уақыты: 15.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122296
  Статус: күшінде
 33. Өскемен қаласы бойынша автотұрақтардың (паркингтердің) санаттарын белгілеу және автотұрақтарға (паркингтерге) бөлінген жерлерге базалық салық мөлшерлемелерін ұлғайту туралы

  Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 30/4-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 1 маусымда № 5640 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 30/4-VI
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122259
  Статус: күшінде
 34. «Знаменка ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласының мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 22/138-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 24 мамырдағы № 26/165-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Семей қаласындағы Әділет басқармасында 2018 жылғы 31 мамырда № 5-2-177 тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 26/165-VI
  Қабылданған уақыты: 24.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122216
  Статус: күшінде
 35. Кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы

  Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 24/4-VІ шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Абай ауданындағы Әділет басқармасында 2018 жылғы 5 маусымда № 5-5-150 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 24/4-VІ
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122278
  Статус: күшінде
 36. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған Абай ауданының Қарауыл ауылдық округінің бюджеті туралы» № 20/2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Шығыс Қазақстан облысы Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 24/2-VІ шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Абай ауданындағы Әділет басқармасында 2018 жылғы 4 маусымда № 5-5-149 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 24/2-VІ
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122265
  Статус: күшінде
 37. «2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округтердің бюджеттері туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 26-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Жамбыл облысы Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 мамырдағы № 32-2 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 1 маусымда № 3843 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 32-2
  Қабылданған уақыты: 29.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122277
  Статус: күшінде
 38. «2018-2020 жылдарға арналған Сарысу ауданының қала және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Сарысу аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №26-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Шешім 25.05.2018 №34-2, Сарысу ауданының мәслихаты

  Қабылдау нөмірі: 34-2
  Қабылданған уақыты: 25.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122261
  Статус: күшінде
 39. «2018-2020 жылдарға арналған Ақтас кентінің бюджеті туралы» Саран қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 20 сессиясының № 217 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

  Қарағанды облысы Саран қалалық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы 25 сессиясының № 276 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 31 мамырда № 4798 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 276
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122281
  Статус: күшінде
 40. «2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» Саран қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 20 сессиясының № 216 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Қарағанды облысы Саран қалалық мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы 25 сессиясының № 275 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 31 мамырда № 4797 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 275
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122274
  Статус: күшінде
 41. Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 16/127 «2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

  Қарағанды облысы Балқаш қалалық мәслихатының 2018 жылғы 10 мамырдағы № 19/173 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 31 мамырда № 4794 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 19/173
  Қабылданған уақыты: 10.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122272
  Статус: күшінде
 42. Юбилейное ауылындағы көшелерді қайта атау туралы

  Қарағанды облысы Абай ауданы Юбилейное ауылының әкімінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 1 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 31 мамырда № 4793 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 1
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122271
  Статус: күшінде
 43. «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 157 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 1 маусымдағы № 202 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 4 маусымда № 6302 болып тіркелді.

  Қабылдау нөмірі: 202
  Қабылданған уақыты: 01.06.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122279
  Статус: күшінде
 44. Көшелерге атау беру және қайта атау туралы

  Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кенті әкімінің 2018 жылғы 16 мамырдағы № 75 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 30 мамырда № 6301 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 75
  Қабылданған уақыты: 16.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122253
  Статус: күшінде
 45. Әкімдіктің 2016 жылғы 23 ақпандағы № 78 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы

  Қостанай облысы әкімдігінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 225 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 7819 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 225
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122263
  Статус: күшінде
 46. Жангелдин аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

  Қостанай облысы Жангелдин ауданы мәслихатының 2018 жылғы 17 мамырдағы № 170 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 1 маусымда № 7809 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 170
  Қабылданған уақыты: 17.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122290
  Статус: күшінде
 47. Мәслихаттың 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 142 «Арқалық қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

  Қостанай облысы Арқалық қаласы мәслихатының 2018 жылғы 11 мамырдағы № 170 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 4 маусымда № 7811 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 170
  Қабылданған уақыты: 11.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122252
  Статус: күшінде
 48. Маңғыстау облысы әкімдігінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 67 «Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы

  Қаулы 28.05.2018 №117, Маңғыстау облысының әкімдігі

  Қабылдау нөмірі: 117
  Қабылданған уақыты: 28.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122297
  Статус: күшінде
 49. Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Ертіс ауданының мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы

  Павлодар облысы Ертіс аудандық мәслихатының 2018 жылғы 23 мамырдағы № 130-26-6 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 7 мамырда № 5988 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 130-26-6
  Қабылданған уақыты: 23.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122292
  Статус: күшінде
 50. Май аудандық мәслихатының 2018 жылғы 16 наурыздағы «Май аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» №1/29 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

  Павлодар облысы Май аудандық мәслихатының 2018 жылғы 22 мамырдағы № 4/32 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 5987 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 4/32
  Қабылданған уақыты: 22.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122289
  Статус: күшінде
 51. «2018 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының Есіл ауданында мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 13 ақпандағы № 32 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

  Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 28 мамырдағы № 142 қаулысы. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 4749 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 142
  Қабылданған уақыты: 28.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122286
  Статус: күшінде
 52. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы ауылдық округтарының жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы

  Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы мәслихатының 2018 жылғы 28 мамырдағы № 27/3 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 4748 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 27/3
  Қабылданған уақыты: 28.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122291
  Статус: күшінде
 53. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының Мамлютка қаласы және ауылдық округтерінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту туралы

  Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы мәслихатының 2018 жылғы 29 мамырдағы № 28/2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 6 маусымда № 4750 болып тіркелді

  Қабылдау нөмірі: 28/2
  Қабылданған уақыты: 29.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122248
  Статус: күшінде
 54. «Қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылығы өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім өндіру үшін оны сатып алуға арналған шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

  Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң 2018 жылғы 21 мамырдағы № 140 қаулысы. Оңтүстiк Қазақстан облысының Әдiлет департаментiнде 2018 жылғы 6 маусымда № 4621 болып тiркелдi

  Қабылдау нөмірі: 140
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122295
  Статус: күшінде
 55. «Газли – Шымкент», «Бұхара газтасымалдаушы ауданы – Ташкент – Бішкек – Алматы» магистральдық газ құбырларының күзет аймағын белгілеу және жерді пайдалану режимін айқындау туралы

  Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң 2018 жылғы 21 мамырдағы № 139 қаулысы. Оңтүстiк Қазақстан облысының Әдiлет департаментiнде 2018 жылғы 7 маусымда № 4622 болып тiркелдi

  Қабылдау нөмірі: 139
  Қабылданған уақыты: 21.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122285
  Статус: күшінде
 56. Ордабасы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 20 шілдедегі № 5/2 «Ордабасы ауданының аумағында пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге жер салығының базалық мөлшерлемесін және бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы» шешімінің күшін жою туралы

  Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 15 мамырдағы № 28/4 шешiмi. Оңтүстiк Қазақстан облысының Әдiлет департаментiнде 2018 жылғы 30 мамырда № 4615 болып тiркелдi

  Қабылдау нөмірі: 28/4
  Қабылданған уақыты: 15.05.2018
  Мемл.тізілімдегі нөмірі: 122256
  Статус: күшінде